Política de privacitat

DADES DEL RESPONSABLE

La nostra adreça web és: https://podologiauribe.com .

 • Identitat de l’Responsable: FRANCISCA URIBE AGÜERA
 • Nom comercial: Centre Podológico Uribe
 • NIF / CIF: 52621464V
 • Direcció: C / CEDRES 12 BAIXOS 2A08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT
 • Correu electrònic: consulta@podologiauribe.com

En aquest espai, l’usuari, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i Centre Podológico Uribe com a responsable d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Centre Podológico Uribe com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels usuaris.

Centre Podológico Uribe ha adequat aquesta web a les exigències de l’Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de dades de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).


CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) a les pàgines de web, integrants de la pàgina web de Centre Podológico Uribe inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona (en endavant, el “usuari”) que accedeixi a la web, https://podologiauribe.com o dominis alternatius que dirigeixin a la mateixa adreça (en endavant, la «web») accepta sotmetre a les condicions generals d’ús vigents en cada moment. 

L’usuari tindrà accés als següents serveis gratuïts de la web: informació i bloc.

En cas de discrepància, la versió legal aplicable d’aquest text serà la corresponent a idioma castellà.


DADES PERSONALS QUE RECOLLIM i COM HO FEM

Tota la informació relativa a les dades personals que recollim a través dels nostres llocs web i com els gestionem, està inclosa en clàusules posteriors d’aquest avís legal, relatives a la nostra política de privacitat.


COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Centre Podológico Uribe. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’autorització de Centre Podológico Uribe com a legítim titular;
 • Qualsevol vulneració dels drets de l’prestador o de Centre Podológico Uribe com a legítim titular;
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització del web, h https://podologiauribe.com i de les altres webs de les quals Centre Podológico Uribe és titular, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Centre Podológico Uribe o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar els portals que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant Centre Podológico Uribe no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que es posen tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.


MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicades per l’usuari a Centre Podológico Uribe poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Centre Podológico Uribe., Assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat , integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i Centre Podológico Uribe utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, es garanteixen les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui assegurada.


PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Posem també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Centre Podológico Uribe. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Centre Podológico Uribe.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat dels llocs web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Centre Podológico Uribe indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Les pàgines web de Centre Podológico Uribe proporcionen enllaços a altres llocs web propis ia continguts que són propietat de tercers. 


POLÍTICA DE COMENTARIS 

A les nostres webs pot permetre la realització de comentaris per enriquir els continguts i realitzar consultes.

No s’admetran comentaris que no estiguin relacionats amb les temàtiques d’aquestes webs, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o cap a altres membres. Aquests comentaris seran suprimits pels administradors del web.

També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguin informació personal, com, per exemple, domicilis privats o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades.

Es desestimarà, igualment, aquells comentaris creats només amb fins promocionals d’una web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat spam en general.

No es permeten comentaris anònims, així com aquells realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. No es consideraran tampoc aquells comentaris que intentin forçar un debat o una presa de postura per un altre usuari.


EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Centre Podológico Uribe no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de les webs, o dels seus serveis i continguts;
 • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
 • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de les presents pàgines web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Centre Podológico Uribe amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció del Regne d’Espanya i els tribunals de Barcelona.


CONTACTE

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal https://podologiauribe.com si us plau dirigiu-vos a l’correu electrònic consulta@podologiauribe.com


POLÍTICA DE PRIVACITAT

La teva privacitat és important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat t’expliquem quines dades personals recollim dels nostres usuaris i com els utilitzem.T’animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web. Els majors de tretze anys podran registrar-se a https://podologiauribe.com com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

En aquest web i en les altres webs que són titularitat de Centre Podológico Uribe, es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la teva privacitat:

 • Mai vam sol·licitar informació personal a menys que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que requereixis.
 • Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb la vostra autorització expressa.
 • Mai utilitzem les teves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.

Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

Centre Podológico Uribe ha adequat aquesta web a les exigències de l’Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de dades de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).


RESPONSABILITAT DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

 • Identitat de l’Responsable: FRANCISCA URIBE AGÜERA
 • Nom comercial: Centre Podológico Uribe
 • NIF / CIF: 52621464V
 • Direcció: C / CEDRES 12 BAIXOS 2A, 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT
 • Correu electrònic: consulta@podologiauribe.com

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.


PRINCIPIS QUE APLICAREM A la vostra informació personal

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències de el nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre anem a requerir el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que et informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només anem a sol·licitar dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació de l’termini de conservació: Les dades seran mantinguts durant no més temps de l’necessari per als fins de l’tractament, en funció a la finalitat, t’informarem de l’termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

COM HEM OBTINGUT TEVES DADES?

Les dades personals que tractem en Centre Podológico Uribe procedeixen de:

 • Formularis de contacte
 • Formularis de subscripció
 • Formularis de registre de clients (i afiliats)

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS QUAN ens facilites TEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Centre Podológico Uribe estem tractant dades personals que ens concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se a el tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. Centre Podológico Uribe deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que et incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ja transmetre’ls a un altre responsable de l’tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment.
 • Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
 • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

A l’exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret a que les dades personals es transmeten directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva ia presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.


AMB QUINA FINALITAT TRACTEM TEVES DADES PERSONALS?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per enviar un correu a titular, subscriure o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable Centre Podológico Uribe. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. A l’facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per Centre Podológico Uribe, només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les teves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web, i que detallem en la política de cookies.
 • Per gestionar les xarxes socials. Centre Podológico Uribe pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de Centre Podológico Uribe, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari. Centre Podológico Uribe tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de Centre Podológico Uribe. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

Centre Podológico Uribe, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ.No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat de l’col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.


Legitimació per al tractament de TEVES DADES

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment i, en cas de contractar els nostres serveis, l’execució de l’esmentat contracte.

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució de l’contracte de subscripció.


CATEGORIA DE DADES

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.


PER QUANT TEMPS conservarem TEVES DADES?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació.
 • Fins que se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN TEVES DADES?

Moltes eines que fem servir per gestionar les teves dades són contractats per tercers.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, Centre Podológico Uribe, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( “Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a https://webempresa.com a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de https://webempresa.com (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.

Assessoria / Gestoria: l’empresa contractada tractarà les dades amb l’única finalitat de realitzar els seus serveis d’assessoria / gestoria a Centre Podológico Uribe. i sempre en el marc de compliment de la normativa de protecció de dades i respectant un acord de confidencialitat.


NAVEGACIÓ WEB

A l’navegar per https://podologiauribe.com i altres llocs web sota la titularitat de entro Podológico Uribe es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquestes webs utilitzen els següents serveis d’anàlisi de tercers:

 • Google analytics

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant de el lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.


SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

Centre Podológico Uribe es compromet a l’ús i tractament de les dades, inclosos personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat ia utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

Centre Podológico Uribe no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat de el processament, Centre Podológico Uribe s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per Centre Podológico Uribe per processar les dades de client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, a l’adonar-Centre Podológico Uribe, ha de notificar a l’Client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.


EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a Centre Podológico Uribe exonerant a Centre Podológico Uribe, de qualsevol responsabilitat a l’respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.


ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Centre Podológico Uribe en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.


Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Centre Podológico Uribe en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets en matèria de protecció de dades. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.


CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Centre Podológico Uribe es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Centre Podológico Uribe anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.


CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, Centre Podológico Uribe no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha hagut a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

D’acord amb el que disposa la LSSICE, Centre Podológico Uribe es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Document revisat el 20 de Gener de 2020.