Política de privacitat

Última modificació: març de 2024

 
PODOLOGIA URIBE es compromet a protegir i respectar la teva privacitat. En aquesta política de privacitat (“Política de Privacitat”), expliquem com PODOLOGIA URIBE recull, utilitza, divulga i protegeix la informació personal que ens proporcionis, per exemple, en accedir i utilitzar els llocs web de PODOLOGIA URIBE o en sol·licitar ofertes de feina.
 
El propòsit de la recopilació automàtica i el processament de dades personals és mantenir la relació comercial i realitzar tasques relacionades amb la informació, formació, assessorament i altres activitats inherents a PODOLOGIA URIBE, S.L.
 
Aquestes dades només es cediran a entitats segons sigui necessari únicament amb la finalitat de complir amb l’objectiu esmentat anteriorment. PODOLOGIA URIBE, S.L.P. pren les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades, d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la derogació de l’antiga LOPD, la nova Llei Orgànica espanyola 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).
 

L’usuari pot exercir en qualsevol moment els drets d’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat reconeguts en dit Reglament (UE). Aquests drets es poden exercir per l’usuari a través del correu electrònic a privacidad@podologiauribe.com o a l’adreça Carrer Remolar, 8, 2-1, 08840 Viladecans.

L’usuari declara que totes les dades proporcionades per ell són verídiques i exactes i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant qualsevol canvi a PODOLOGIA URIBE, S.L.P.
 

Tal com s’usa en aquesta Política de Privacitat,

 • “PODOLOGIA URIBE”, “nosaltres” i “nostre” es refereix a PODOLOGIA URIBE, S.L.P. i les seves subsidiàries.
 • Als efectes del RGPD, altres lleis de protecció de dades aplicables als Estats membres de la Unió Europea i altres disposicions relacionades amb la protecció de dades, “Responsable del Tractament” es refereix a PODOLOGIA URIBE, S.L.P., amb domicili social a Carrer Cedres, 12, baixos 2a, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona.
 • “Informació personal” generalment significa el mateix que dades personals o informació d’identificació personal (PII). La informació personal es defineix en les lleis de privacitat de dades aplicables al teu país. Inclou qualsevol informació relacionada amb una persona física identificada o identificable. Això significa qualsevol persona que pugui ser identificada directa o indirectament per referència a un identificador com un nom, número d’identificació, dades de ubicació, identificadors en línia (per exemple, adreces IP, si es poden usar per identificar a la persona) o un o més factors específics d’identitat física, fisiològica, genètica, mental, econòmica, cultural o social de la persona natural. En poques paraules, això inclou dades que, soles o amb altres en la nostra possessió o disponibles per a nosaltres, es poden usar per identificar a la persona.
 

1. Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

El responsable del tractament de les teves dades personals és PODOLOGIA URIBE, S.L.P. (d’ara endavant, “PODOLOGIA URIBE”), amb número d’identificació fiscal ESB56727175, i amb domicili social a Carrer Cedres, 12, baixos 2a, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona.

Aquesta Política de Privacitat regeix l’accés i ús del lloc web (d’ara endavant, el “Lloc Web”) que PODOLOGIA URIBE posa a disposició dels usuaris d’Internet (d’ara endavant, els “Usuaris”) interessats en el contingut (d’ara endavant, el “Contingut”) i els serveis (d’ara endavant, els “Serveis”) oferts per PODOLOGIA URIBE en ell. 

Adreça de correu electrònic de contacte privacidad@podologiauribe.com.

2. Recomanacions

Si us plau, llegeix amb cura i segueix aquestes recomanacions:

 • “PODOLOGIA URIBE”, “nosaltres” i “nostre” es refereixen a PODOLOGIA URIBE, S.L.P. i les seves filials.
 • Mantingues el teu dispositiu equipat amb programari antivirus degudament actualitzat contra aplicacions malicioses i programes espia que puguin posar en perill la teva navegació per Internet i la informació emmagatzemada al teu dispositiu.
 • Llegeix i revisa aquesta Política de Privadesa i tots els textos legals disponibles proporcionats per PODOLOGIA URIBE al Lloc Web.

PODOLOGIA URIBE es compromet als següents principis clau:

PRINCIPI 1. LIMITEM COM I AMB QUI COMPARTIM LES TEVES DADES PERSONALS

La base legal pel tractament per part de PODOLOGIA URIBE de les dades de l’usuari a través d’aquest Lloc Web és el consentiment de l’usuari pel tractament de les seves dades personals amb la finalitat d’enviar comunicacions promocionals i l’interès legítim en sol·licitar informació a través d’un formulari de contacte.
Amb aquesta finalitat, PODOLOGIA URIBE processa les dades personals dels usuaris per permetre la relació comercial sol·licitada per l’usuari, així com per enviar comunicacions comercials i/o butlletins informatius sobre els seus propis productes i/o serveis.

En acceptar aquesta Política de Privadesa i marcar les caselles corresponents, l’usuari atorga el seu consentiment per a aquest processament.

PODOLOGIA URIBE pren molt seriosament la protecció de la teva privadesa i dades personals. Per aquesta raó, les teves dades personals es mantindran segures i es processaran amb el màxim cuidat, d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (el “Reglament General de Protecció de Dades” o “Reglament de Protecció de Dades” o “RGPD”).

Aquesta Política de Privadesa regeix l’accés i ús del servei que PODOLOGIA URIBE posa a disposició de l’Usuari interessat en els serveis i continguts allotjats al Lloc Web.

Pel que fa a aquest punt, l’Usuari pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment enviant un missatge a privacidad@podologiauribe.com sense que aquesta acció afecti la legalitat de qualsevol tractament de dades basat en el consentiment anterior a la retirada.

“L’ús de l’aplicació PODOLOGIA URIBE.SITE i la transferència a qualsevol altra aplicació de la informació rebuda de les API de Google es regirà per la Política de Dades d’Usuari dels Serveis d’API de Google, inclosos els requisits d’Ús Limitat.”

PRINCIPI 2. PROCESSEM LES TEVES DADES PER A DIVERSOS PROPÒSITS

Les dades personals recopilades per PODOLOGIA URIBE poden utilitzar-se amb els següents propòsits, segons el consentiment atorgat al formulari de registre corresponent:
•    Proporcionar la informació sol·licitada per l’usuari a través del formulari de contacte.

PRINCIPI 3. ESTABLIM SALVAGUARDES PER AJUDAR A GARANTIR LA SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT DE LA TEVA INFORMACIÓ

La protecció de la privadesa de l’usuari i de les dades personals és de vital importància per a PODOLOGIA URIBE. Per això, PODOLOGIA URIBE ha pres totes les mesures a la seva disposició per evitar que aquestes dades s’utilitzin de manera indeguda, permetent l’accés només al personal autoritzat.

PODOLOGIA URIBE manté una seguretat adequada per protegir les dades personals d’acord amb les lleis aplicables i ha establert totes les mesures tècniques a la seva disposició per prevenir la pèrdua, l’ús indegut, l’alteració, l’accés no autoritzat o el robatori de les dades que l’usuari proporciona a través del Lloc Web, sense perjudici d’informar-los que les mesures de seguretat a Internet no són invulnerables.

PODOLOGIA URIBE es compromet a complir amb el dret a la privadesa i confidencialitat pel que fa a les dades personals processades d’acord amb les lleis aplicables.

 PODOLOGIA URIBE no serà responsable dels danys que puguin derivar-se d’un incompliment d’aquesta obligació per part de l’Usuari.

PRINCIPI 4. GUARDEM LA TEVA INFORMACIÓ PERSONAL EL TEMPS NECESSARI PER CUMPLIR AMB ELS PROPÒSITS PELS QUALS VA SER RECOLLIDA

La protecció de la privadesa de l’usuari i de les dades personals és de suma importància per a PODOLOGIA URIBE. Per això, PODOLOGIA URIBE fa tot el possible per evitar que les dades de l’usuari s’utilitzin de manera inapropiada. Només el personal autoritzat tindrà accés a les dades de l’usuari.

Les dades personals de l’usuari es conservaran mentre la seva compte de PODOLOGIA URIBE romangui activa per als fins de processament pels quals van ser proporcionades, sempre que l’usuari no hagi revocat el consentiment, sol·licitant l’eliminació del seu compte o la eliminació de certes dades personals del lloc web. 

Posteriorment, segons sigui necessari, PODOLOGIA URIBE mantindrà la informació bloquejada durant els períodes legalment establerts.

PODOLOGIA URIBE es compromet a complir amb la seva obligació de secret i confidencialitat pel que fa a les dades personals d’acord amb les lleis aplicables.

Expliqueu-nos què en penseu

La nostra meta és protegir la vostra privadesa. Per fer un comentari o ajudar-nos a millorar, poseu-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic a privacidad@podologiauribe.com. Podem sol·licitar-vos que proporcioneu una còpia vàlida d’un document d’identitat.

Si creieu que incomplim les nostres obligacions segons les lleis de protecció de dades, podeu presentar una queixa davant l’Autoritat de Protecció de Dades competent, que pot ser l’autoritat de supervisió al vostre país de residència, lloc de treball o lloc d’una presumpta violació de les lleis de protecció de dades.

Canvis en aquesta Política de Privadesa

Aquesta Política de Privadesa pot modificar-se de tant en tant per complir amb les lleis aplicables o ajustar-se a les nostres pràctiques comercials actuals. Publicarem qualsevol canvi al nostre lloc web i farem tot el possible per notificar-vos-ho a través del vostre correu electrònic de contacte. En notificar-vos aquests canvis, també explicarem l’impacte probable d’aquests canvis en vosaltres, segons correspongui. Us recomanem que visiteu el nostre lloc web de tant en tant per comprovar si hi ha actualitzacions.

Informació addicional que ens agradaria que conegueu

(i) Transferències fora de la UE/EEE

S’informa a l’usuari que les seves dades personals romandran dins de la Unió Europea.

(ii) Els teus drets

Els usuaris tenen dret a:

 1. Accedir a les seves dades personals;
 2. Sol·licitar la rectificació de qualsevol dada inexacta;
 3. Sol·licitar l’eliminació de les seves dades;
 4. Sol·licitar la restricció del processament de les seves dades;
 5. Oposar-se al processament de les seves dades;
 6. Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 7. A més, els usuaris tenen dret a no estar subjectes a decisions basades únicament en el processament automatitzat de dades.

L’usuari pot exercir tots aquests drets a privacidad@podologiauribe.com indicant el motiu de la seva sol·licitud.

L’usuari també pot enviar la seva sol·licitud per correu postal a la següent adreça: Carrer Cedres, 12, baixos 2a, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona.

La comunicació dirigida ha d’incloure informació sobre la sol·licitud específica.

Mitjançant aquesta disposició i en el context de l’exercici dels seus drets, s’informa a l’usuari que pot ser necessari presentar documentació segons les circumstàncies per demostrar suficientment la seva identitat si existeixen dubtes al respecte.

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o judicial, l’usuari tindrà dret a presentar una queixa davant una Autoritat de Supervisió, especialment a l’Estat membre en què tingui la seva residència o lloc de treball habitual, o on s’hagi produït la presumpta violació, si considera que les seves dades personals no s’han processat de manera legal, així com quan no estigui satisfet amb l’exercici dels seus drets. L’autoritat de supervisió a la qual es presenti la queixa informarà al denunciant del seguiment i resultat de la queixa.

(iii) Llocs web de tercers

Els nostres llocs web poden incloure enllaços a llocs web de tercers. Si segueix aquests enllaços, abandonarà els nostres llocs web. Aquesta política de privadesa no s’aplica als llocs web de tercers. PODOLOGIA URIBE no serà responsable de l’ús d’informació personal per part d’aquests tercers. L’ús d’aquests llocs web és sota la seva pròpia responsabilitat. Per obtenir més informació sobre com aquests tercers processen la seva informació personal, llegeixi la seva política de privadesa (si està disponible).

(iv) Veracitat de les dades proporcionades pels usuaris

L’usuari garanteix la veracitat de les dades personals proporcionades i es compromet a comunicar qualsevol canvi en elles a PODOLOGIA URIBE. En qualsevol cas, l’usuari serà responsable de la veracitat de les dades proporcionades i PODOLOGIA URIBE es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari dels serveis que hagi proporcionat dades falses, sense perjudici de qualsevol altra acció legal que es pugui emprendre.

Es recomana als usuaris protegir les seves dades amb la màxima diligència utilitzant eines de seguretat adequades. PODOLOGIA URIBE no serà responsable de cap robatori, modificació il·legal o pèrdua de dades.

Qualsevol modificació o actualització de les dades ha de comunicar-se a PODOLOGIA URIBE a través dels mitjans de comunicació establerts en aquesta Política de Privadesa.

(v) Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions de protecció de dades personals, acceptant i consentint el processament de les mateixes per part de PODOLOGIA URIBE de la manera i per als fins indicats en aquesta Política de Privadesa.