Centre Podològic Uribe

Qui som

El Centre està dirigit per la podòloga Paqui Uribe, graduda per la Universitat de Barcelona amb 25 anys d’experiència a la professió. Formem un gran equip de 4 podòlogues i recepcionista.

El nostre objectiu és oferir a cada pacient un servei personalitzat que ens permiti fer un bon diagnòstic i tractament de la seva patologia.

Paqui Uribe Agüera

Directora Centre Podològic Uribe

Diplomada en Podologia per la Universitat de Barcelona 1995

Graduada en Podologia per la Universitat de Barcelona 2013

Professora Associada Escola de Podologia de la Facultat de Medicina y Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona des de l’any 1996

Professora del Màster en Podologia Pediàtrica de la Universitat de Barcelona

Professora del Postgrau en Podologia Esportiva de la Universitat de Barcelona fins l’any 2005

Postgrau en Patomecànica del peu de la Universitat de Barcelona 2006

Màster en Ortopodologia de la Universitat de Barcelona 1995-1996

Estrella Sánchez Mesas

Diplomada en Podología pEr la Universitat de Barcelona

Diplomada en Podología per la Universitat de Barcelona 2001

Podòloga en Centre Podològic Uribe des de 2002

Curs en Radiodiagnòstic Podològic 2001

Curs peu diabètic Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya 2008

 

i

 

Curs de Dermatoscopia Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya 2015

Curs de Medicina Biorreguladora Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya 2016

Cristina Lozano Martí

Diplomada en Podologia pEr la Universitat de Barcelona

Diplomada en Podologia per la Universitat de Barcelona 2008

Curso especialització en peu diabètic i reumàtic Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya 2009

Curs acupuntura aplicada a la Podologia Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya 2018

Curs valoració global de la extremitat inferior 2019-2020

Maria Guerrero Moreno

Graduada en Podología per la Universitat de Barcelona 2018

Graduada en Podologia por la Universitat de Barcelona 2018

Màster en diagnòstic i tractament del peu diabètic UAB 2018-2019

Curs valoració global de l’extremitat inferior 2019-2020

Curs embenatges neuromusculars en extremitat inferior

Assistència a carreres de ultra distància

Angela López Sánchez

Recepció i TASQUES auxiliars